Verstrekking van Persoonsgegevens

Raadplegen persoonsgegevens

/

De zakelijke klanten moeten de door Stichting BKR in CKI verwerkte persoonsgegevens raadplegen als zij overwegen om met een (potentiële) consument een overeenkomst te sluiten. Er is sprake van overwegen als de consument aan de zakelijke klant expliciet, mondeling dan wel schriftelijk, kenbaar heeft gemaakt dat hij een overeenkomst wil aangaan (ex art. 8 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Read More

Hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens?

/

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), de zakelijke klanten en de verwerkers mogen de persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) alleen gebruiken voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) de persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) verwerkt (ex art. 7 lid 1 Algemeen Reglement CKI 2021).

Read More

Wie ontvangen persoonsgegevens?

/

Stichting BKR mag de van de zakelijke klanten ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan: (a) de zakelijke klanten; (b) de verwerker die bevoegd is om voor een zakelijke klant het CKI te raadplegen en/of te registreren; (c) de consument; (d) personen en instellingen die deze op basis van een wettelijke bepaling mogen opvragen en daarop een rechtmatig beroep doen; (e) de Geschillencommissie BKR op basis van het Reglement Geschillencommissie BKR; (f) de Raad van Commissarissen op basis van de Statuten en het Reglement Goed Bestuur; (g) Compliance- en Auditcommissie op basis van het Reglement Compliance- en Auditcommissie; (h) de externe accountant die voor Stichting BKR werkzaamheden verricht; (i) bestuursorganen die formeel zijn aangewezen als toezichthouder (ex art. 6 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Read More