Identificatieplicht (WWFT)

Afhankelijk van de aard van de Diensten die VAN LEEUWEN LAW FIRM aan de Cliënt dient te verstrekken, is het mogelijk dat VAN LEEUWEN LAW FIRM verplicht is de wetgeving en de baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In…

Lees verder

Algemene Voorwaarden

§1 Definities §1.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM (I.L.A.C. ADVOCATUUR EN CONSULTANCY B.V.): een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen (“VAN LEEUWEN LAW FIRM”). §1.2.Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan VAN LEEUWEN LAW FIRM…

Lees verder

Klachtenregeling

Artikel 1 BegripsbepalingenIn deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:• klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit…

Lees verder

Disclaimer

What this disclaimer coversThis disclaimer applies to all visits to and use of this website, and to all information, recommendations and services that VAN LEEUWEN LAW FIRM provides to you on this website (“Information”). Information and liabilityThe Information is for general purposes…

Lees verder

Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Bas A.S. van Leeuwen (advocaat) staat geregistreerd op: Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens…

Lees verder

Legal Information

VAN LEEUWEN LAW FIRMStadsplateau 273521 AZ Utrecht-CityThe Netherlands Telephone +31 (0) 85 06 07 520Fax +31 (0) 85 130 16 27E-mail info@vanleeuwenlawfirm.eu Chamber of Commerce: 68274491VAT-number: NL857370844B01 MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, attorney at law, is registered with Nederlandse Orde van Advocaten (The Dutch Bar Association).…

Lees verder

Privacy and Cookiestatement

Wij zetten ons in om de privacy van onze cliënten, potentiële cliënten, leveranciers, sollicitanten en bezoekers van www.vanleeuwenlawfirm.eu (de Website) te beschermen. Gelieve volgende verklaring (het Privacybeleid) te lezen om te begrijpen hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten u heeft met…

Lees verder