Fraude risicobeheer

"Fraude risicobeheer" verwijst naar het proces binnen een organisatie om potentiële frauduleuze activiteiten te identificeren, te beoordelen, te beheersen en te voorkomen. Het omvat het ontwikkelen en implementeren van strategieën, beleid en maatregelen om fraude te voorkomen en te minimaliseren, evenals het…

Lees verder

Klokkenluidersdienst

Een "Whistleblowing service" (klokkenluidersdienst) is een mechanisme dat door organisaties wordt ingezet om medewerkers en belanghebbenden een veilige en vertrouwelijke manier te bieden om melding te maken van vermoedelijke onregelmatigheden, misstanden, illegale activiteiten of andere problemen binnen de organisatie. Het is bedoeld…

Lees verder

Anti-omkoping en -corruptie advies

"Anti-omkoping en -corruptie advies" verwijst naar de diensten die worden aangeboden door consultants of adviesbureaus om organisaties te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën, beleid en maatregelen om omkoping en corruptie te voorkomen en te bestrijden. Deze diensten zijn gericht…

Lees verder

Consultancy voor antiwitwaspraktijken

"Consultancy voor antiwitwaspraktijken" verwijst naar de diensten die worden aangeboden door consultants of adviesbureaus om organisaties te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van maatregelen en beleid om witwaspraktijken te voorkomen en te bestrijden. Deze diensten zijn gericht op het waarborgen van…

Lees verder

Business intelligence services

"Business intelligence services" verwijst naar diensten die worden aangeboden om organisaties te helpen bij het verzamelen, analyseren en presenteren van zakelijke informatie om betere besluitvorming te bevorderen. Deze diensten omvatten het gebruik van gegevensanalyse, rapportage en technologieën om inzicht te krijgen in…

Lees verder

Onderzoek naar bedrijfsfraude

"Onderzoek naar bedrijfsfraude" verwijst naar het proces van het onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen een bedrijf of organisatie. Deze onderzoeken worden uitgevoerd om de omvang en aard van de fraude te bepalen, bewijs te verzamelen en te helpen bij…

Lees verder

Forensische data-analyse

"Forensische data-analyse" verwijst naar het proces van het toepassen van geavanceerde analytische technieken op grote hoeveelheden gegevens om fraude, misbruik en andere onregelmatigheden te detecteren, te onderzoeken en te voorkomen. Deze techniek maakt gebruik van data-analyse en statistische methoden om patronen, trends…

Lees verder

Computer forensics

"Computer forensics" verwijst naar het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van digitale informatie om bewijsmateriaal te identificeren en te presenteren dat relevant is voor strafrechtelijke of civiele juridische zaken. Het omvat het onderzoeken van digitale apparaten, systemen en netwerken om…

Lees verder

Forensische ondersteuning bij juridische procedures en advies bij geschillenoplossing

"Forensische ondersteuning bij juridische procedures en advies bij geschillenoplossing" verwijst naar gespecialiseerde diensten die worden verleend om juridische procedures te ondersteunen en om te adviseren bij geschillenoplossing met behulp van forensische technieken en expertise. Dit omvat het analyseren van bewijsmateriaal, het verstrekken…

Lees verder