Infrastructuursector

De infrastructuursector omvat de planning, bouw, onderhoud en exploitatie van vitale systemen en faciliteiten die nodig zijn voor de werking van een samenleving. Dit omvat transportnetwerken, water- en rioleringssystemen, communicatie-infrastructuur, energieopwekking en distributie, en openbare voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen. Witteboordencriminaliteit en…

Lees verder

Vastgoedsector

De vastgoedsector omvat activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerend goed, zowel commercieel als residentieel. Deze sector vormt de ruggengraat van stedelijke en landelijke gemeenschappen, waarbij het de fysieke omgeving vormgeeft en economische kansen creëert. In…

Lees verder

Energiesector

De energiesector omvat de exploratie, productie, distributie en gebruik van verschillende energiebronnen, waaronder fossiele brandstoffen, nucleaire energie, en hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Witteboordencriminaliteit en bedrijfsfraude in de energiesector kunnen zich manifesteren als prijsmanipulatie op energiemarkten, milieuovertredingen bij de winning van…

Lees verder