Vastgoedsector

De vastgoedsector omvat alle activiteiten die verband houden met het verwerven, ontwikkelen, beheren en verhandelen van onroerend goed. Dit omvat zowel residentiële als commerciële vastgoedobjecten, zoals woningen, kantoren, winkels, industriële gebouwen, hotels en meer.…

Lees verder

De energiesector

De energiesector omvat alle bedrijven en activiteiten die betrokken zijn bij de productie, distributie en levering van energie. Het omvat zowel conventionele energiebronnen zoals fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool) als hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa.…

Lees verder