Strafrecht | News & Insights

Het Bureau Financieel Toezicht en het toezicht op de Forensische Accountant

//

De aanleiding voor dit onderzoek betreft een brief van het Bureau Financieel Toezicht (verder: BFT), waarin deze toezichthouder stelt dat een Forensisch accountant valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: WWFT) en zodoende verplicht is om medewerking te verlenen aan elke bevoegdheid, die het BFT op basis van Hoofdstuk 5.2 AWB kan hanteren ter uitvoering van haar toezichtstaken, die zij ontleent aan de WWFT.

Read More

Het dragen van kledingmerken als LONSDALE

//

In 2003 vond er in de politieregio Haaglanden een incident plaats, waarbij een 15-jarige scholier een medescholier in elkaar had geslagen die een trui van het populaire merk LONSDALE droeg. De 15-jarige dader verklaarde aan de verbalisanten, dat iedereen die kleding koopt of draagt van dat merk voor hem racisten zijn. Het slachtoffer daarentegen was zich van geen kwaad bewust. Hij had de desbetreffende trui cadeau gekregen van zijn moeder.

Read More

Ontnemingsvordering

/

De ontnemingsvordering is het bedrag dat de Officier van Justitie (OVJ) heeft berekend als wederrechtelijk verkregen voordeel. Indien de Officier van Justitie (OVJ) van oordeel is dat de verdachte geld heeft verdiend met het plegen van strafbare feiten, kan hij een ontnemingsvordering indienen bij de Rechter. De Rechter bepaalt dan of de verdachte inderdaad wederrechtelijke verkregen voordeel heeft gehad, en zo ja, hoe hoog dat bedrag dan is.

Read More

Het dragen van hakenkruizen op kleding

//

Op de dag waarop een lid van de fascistische organisatie Actiefront Nationale Socialisten terecht moest staan voor de Leeuwardense Rechtbank, had een groep van de S.A. Storm Groningen (een voortzetting van de N.S.D.A.P.) te Leeuwarden ten gunste van de terechtstaande verdachte gedemonstreerd. Sommige leden van deze groep droegen naast een bivakmuts en slagwapens op hun zwarte kleding een rode armband waarop een hakenkruis was aangebracht. Eén van die leden was de H. Deze H. liep als een soort commandant vooraan, droeg zwarte kleding, een bivakmuts, een zwarte helm en had een breekijzer bij zich. Ook droeg hij om één van zijn armen een rode armband met een hakenkruis.

Read More

Aangifte intrekken

/

Anders dan men vaak denkt, is het niet mogelijk om een aangifte in te trekken. Wanneer eenmaal aangifte is gedaan bepaalt het Openbaar Ministerie of de verdachte wordt vervolgd of niet. In plaats van het intrekken van de aangifte, kunt u wel een schriftelijk verzoek doen aan de Officier van Justitie (OVJ) om de verdachte niet te vervolgen. Het verzoek voor het intrekken van de aangifte moet wel goed worden gemotiveerd. Een gespecialiseerde (Strafrecht-) advocaat kan u helpen om op die manier ‘de aangifte in te trekken’. De Officier van Justitie (OVJ) zal dan bij het beoordelen van de zaak uw brief meenemen in zijn beslissing.

Read More

Poederbrieven

//

Op 17 oktober 2001 had Verdachte een op de centrale computer voor externe mail bij het Bedrijf A te Ridderkerk ingekomen e-mailbericht, afkomstig van de aan dat bedrijf verbonden veiligheidsfunctionaris, met een daarbij gevoegd bestand met informatie over Anthrax, ter kennisgeving doorgezonden naar het interne mailadres van elk bij Bedrijf A werkzame werknemer. De desbetreffende e-mail is o.a. ontvangen door de Vestigingsleider van Bedrijf A, die kort daarna van de inhoud van het bericht en het daarbij behorende bestand kennis genomen had.

Read More