Strafrecht | News & Insights

Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld

/////

Slachtoffers van huiselijk geweld zijn nóg kwetsbaarder tijdens de coronacrisis. In quarantaine lopen spanningen op en kunnen de slachtoffers nauwelijks ontsnappen aan de pleger. De pleger zit immers ook thuis. Vooral in gezinnen waar het al niet soepel loopt, kunnen de spanningen tijdens een quarantaine extreem oplopen. Tegelijkertijd hebben politie, wijkteams en onderwijs minder zicht dan normaal op huiselijk geweld en kindermishandeling.

Read More

Rechtbank Den Haag wijst vordering van Zorgkantoor DSW B.V. ad €69.006 af; Zorgverlener hoeft slechts de onderzoekskosten ad €650 te betalen ( C/09/588779 / HA ZA 20-199)

/////

Onrechtmatig handelen zorgverlener jegens Zorgkantoor in kader van onder PGB verleende zorg. Schade is niet zonder meer gelijk aan uitgekeerde maar niet van budgethouder teruggevorderde pgb-gelden. Schade onvoldoende onderbouwd.

Read More

Het Bureau Financieel Toezicht en het toezicht op de Forensische Accountant

//

De aanleiding voor dit onderzoek betreft een brief van het Bureau Financieel Toezicht (verder: BFT), waarin deze toezichthouder stelt dat een Forensisch accountant valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: WWFT) en zodoende verplicht is om medewerking te verlenen aan elke bevoegdheid, die het BFT op basis van Hoofdstuk 5.2 AWB kan hanteren ter uitvoering van haar toezichtstaken, die zij ontleent aan de WWFT.

Read More

Het dragen van kledingmerken als LONSDALE

//

In 2003 vond er in de politieregio Haaglanden een incident plaats, waarbij een 15-jarige scholier een medescholier in elkaar had geslagen die een trui van het populaire merk LONSDALE droeg. De 15-jarige dader verklaarde aan de verbalisanten, dat iedereen die kleding koopt of draagt van dat merk voor hem racisten zijn. Het slachtoffer daarentegen was zich van geen kwaad bewust. Hij had de desbetreffende trui cadeau gekregen van zijn moeder.

Read More

Ontnemingsvordering

/

De ontnemingsvordering is het bedrag dat de Officier van Justitie (OVJ) heeft berekend als wederrechtelijk verkregen voordeel. Indien de Officier van Justitie (OVJ) van oordeel is dat de verdachte geld heeft verdiend met het plegen van strafbare feiten, kan hij een ontnemingsvordering indienen bij de Rechter. De Rechter bepaalt dan of de verdachte inderdaad wederrechtelijke verkregen voordeel heeft gehad, en zo ja, hoe hoog dat bedrag dan is.

Read More

Het dragen van hakenkruizen op kleding

//

Op de dag waarop een lid van de fascistische organisatie Actiefront Nationale Socialisten terecht moest staan voor de Leeuwardense Rechtbank, had een groep van de S.A. Storm Groningen (een voortzetting van de N.S.D.A.P.) te Leeuwarden ten gunste van de terechtstaande verdachte gedemonstreerd. Sommige leden van deze groep droegen naast een bivakmuts en slagwapens op hun zwarte kleding een rode armband waarop een hakenkruis was aangebracht. Eén van die leden was de H. Deze H. liep als een soort commandant vooraan, droeg zwarte kleding, een bivakmuts, een zwarte helm en had een breekijzer bij zich. Ook droeg hij om één van zijn armen een rode armband met een hakenkruis.

Read More

1 2 3