Private Investigators | Insights

De invloed van de Europees communautaire rechtsorde op de Nederlandse en Belgische particuliere recherchebranche.

//

De Europese communautaire rechtsorde heeft grote invloed op het functioneren van in een lidstaat gevestigde recherchebureaus die in een andere lidstaat willen rechercheren. Ten aanzien van hun rechercheactiviteiten kan de dienstontvangende lidstaat haar nationale aan de particuliere recherchebranche gerelateerde regelgeving omtrent het toepassingsgebied, de toepasbare beroepsregels, de vergunningplicht, de vestigingsplicht en de legitimatieplicht en de diploma-eisen niet zonder meer opleggen aan een uit de andere lidstaat afkomstig particulier recherchebureau dat op haar grondgebied wil rechercheren.

Read More

De Franse Particuliere Recherchebranche

//

In Frankrijk wordt de private recherche geregeld in: a) Loi réglementant les activités privées de sécurité (Loi nº83-629 du 13 juillet 1983), version consolidée au 24 janvier 2006; en b)  Décret pris pour l’application de la Loi nº83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées (Décret nº2005-1123).

Read More

De Spaanse Particuliere Recherchebranche

//

In Spanje wordt de private recherche geregeld in: a) Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada (Ley 23/1992); en
b) Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (Real Decreto 2364/1994). In art. 1.2 Ley 23/1992 wordt bepaald dat “detectivos privados” vallen onder de de categorie van “Empresas de seguridad”, dientengevolge de bepalingen in zowel de Ley 23/1992 als de Real Decreto 2364/1994 die betrekking hebben op beveiligingsbedrijven, dus ook betrekking hebben op de private recherchewerkzaamheden, tenzij de wetgever in een artikel specifiek afwijkt. 

Read More

De Duitse Particuliere Recherchebranche

//

In Duitsland wordt de private recherche geregeld in: a) Verordnung über das Bewachungsgewerbe van 7 december 1995 (ook wel: Bewachungsverordnung, afgekort: BewachV); b) Gewerbeordnung van 21 juni 1869 (afgekort: GewO); en
c) Berufsbildungsgesetz van 23 maart 2005 (afgekort: BBiG). N.B. De BewachV is slechts van toepassing op winkeldetectives. Andere typen private detectives vallen niet onder deze wet. 

Read More