Incasso | Last van wanbetalers

Wat werkt dan wel? Maximale juridische druk!

Het versturen van de zoveelste betalingsherinnering, aanmaning of sommatie heeft geen enkel nut als u te maken heeft met een hardnekkige wanbetaler. En dat is nou precies wat veel incassobureaus doen. VAN LEEUWEN LAW FIRM gaat veel effectiever te werk, om uw openstaande factuur zo snel mogelijk te incasseren. In plaats van het voeren van eindeloze discussies, wordt een uw debiteur direct tijdens het eerste contact duidelijk gemaakt wat zijn juridische positie is. En met een menselijke toon wordt uw debiteur aangezet om snel tot betaling over te gaan. Hoe hardnekkig de wanbetaler ook is, hij zal snel inzien dat

Read More

Uw openstaande facturen blijven onbetaald. Wat nu?

Het is frustrerend als u regelmatig te maken heeft met laat-betalende debiteuren, laat staan met wanbetalers. Want hoe meer facturen u heeft openstaan en hoe langer deze onbetaald blijven, des te groter het risico dat u straks zelf uw eigen rekeningen niet meer kunt betalen. Wat kunt u nu het beste doen als u met een wanbetaler te maken krijgt? Neemt u een incassobureau of gerechtsdeurwaarder in de arm, die de openstaande factuur voor u gaat innen? Een hardnekkige wanbetaler zal meestal niet schrikken bij het zien van alweer een betalingsherinnering, ook al is de herinnering uit naam van een

Read More

Uw openstaande factuur betaald krijgen

Elke ondernemer krijgt vroeg of laat weleens te maken met debiteuren, die niet altijd op tijd betalen. Wellicht kijkt u op dit moment wel tegen een stapel openstaande facturen aan. Is de betalingstermijn van de factuur verstreken, dan is het de hoogste tijd voor het versturen van een betalingsherinnering of aanmaning. De meeste debiteuren betalen na het ontvangst van een herinnering of aanmaning. Helaas zijn er ook debiteuren die helemaal niet (meer) betalen, ondanks uw telefoontjes en betalingsherinneringen. Dientengevolge zit u nog steeds met een openstaande factuur. En met elke dag die verstrijkt, wordt de kans kleiner dat u het

Read More