Wat werkt dan wel? Maximale juridische druk!

Het versturen van de zoveelste betalingsherinnering, aanmaning of sommatie heeft geen enkel nut als u te maken heeft met een hardnekkige wanbetaler. En dat is nou precies wat veel incassobureaus doen. VAN LEEUWEN LAW FIRM gaat veel effectiever te werk, om uw openstaande factuur zo snel mogelijk te incasseren. In plaats van het voeren van eindeloze discussies, wordt een uw debiteur direct tijdens het eerste contact duidelijk gemaakt wat zijn juridische positie is. En met een menselijke toon wordt uw debiteur aangezet om snel tot betaling over te gaan. Hoe hardnekkig de wanbetaler ook is, hij zal snel inzien dat

Read More

Uw openstaande facturen blijven onbetaald. Wat nu?

Het is frustrerend als u regelmatig te maken heeft met laat-betalende debiteuren, laat staan met wanbetalers. Want hoe meer facturen u heeft openstaan en hoe langer deze onbetaald blijven, des te groter het risico dat u straks zelf uw eigen rekeningen niet meer kunt betalen. Wat kunt u nu het beste doen als u met een wanbetaler te maken krijgt? Neemt u een incassobureau of gerechtsdeurwaarder in de arm, die de openstaande factuur voor u gaat innen? Een hardnekkige wanbetaler zal meestal niet schrikken bij het zien van alweer een betalingsherinnering, ook al is de herinnering uit naam van een

Read More

Uw openstaande factuur betaald krijgen

Elke ondernemer krijgt vroeg of laat weleens te maken met debiteuren, die niet altijd op tijd betalen. Wellicht kijkt u op dit moment wel tegen een stapel openstaande facturen aan. Is de betalingstermijn van de factuur verstreken, dan is het de hoogste tijd voor het versturen van een betalingsherinnering of aanmaning. De meeste debiteuren betalen na het ontvangst van een herinnering of aanmaning. Helaas zijn er ook debiteuren die helemaal niet (meer) betalen, ondanks uw telefoontjes en betalingsherinneringen. Dientengevolge zit u nog steeds met een openstaande factuur. En met elke dag die verstrijkt, wordt de kans kleiner dat u het

Read More

Kort geding

Een (bodem)procedure bij de rechtbank kan lang duren, soms wel jaren. Niet alle geschillen kunnen zolang wachten op een rechterlijk oordeel. Daarom kunnen spoedeisende kwesties in kort geding worden behandeld. Deze geheel zelfstandige procedure is gericht op het verkrijgen van een voorlopige beslissing vooruitlopend op een bodemprocedure. Het is echter niet vereist dat nog een bodemprocedure wordt ingesteld over dezelfde kwestie. Dit gebeurt dan ook zelden.

Read More

Beslag opheffen

Omdat de debiteur niet hoeft te worden gehoord op het verzoek beslag te mogen leggen, wordt hij hier vaak pas mee geconfronteerd nadat het beslag is gelegd. De wet biedt de beslagene daarom de mogelijkheid om in een kort geding opheffing van het beslag te vorderen. Een opheffings kort geding wordt vaak op de korte termijn behandeld. In dit kort geding is het in principe aan de beslagene om aan te tonen dat het beslag ten onrechte is gelegd, bijvoorbeeld omdat de vordering die de beslaglegger zegt te hebben, niet bestaat, of omdat het beslag onnodig is omdat de schuldenaar op een andere manier zekerheid heeft gesteld.

Read More

Conservatoir Beslag

Als een schuldeiser een vordering heeft op een debiteur die ondanks incassomaatregelen niet wordt betaald, zal hij in een procedure een vonnis dienen te halen. Dit vonnis kan door de deurwaarder worden geëxecuteerd en zo kan de vordering worden verhaald. Om zijn rechten te bewaren (conserveren) kan een schuldeiser eerst beslag leggen op vermogensbestanddelen van een debiteur. Door het leggen van conservatoir beslag wordt voorkomen dat de debiteur zijn vermogensbestanddelen verkoopt of bezwaart voordat de schuldeiser een vonnis heeft verkregen waarmee hij tot executie kan overgaan. Conservatoir beslag kan voorafgaand aan of tijdens een incassoprocedure worden gelegd.

Read More

Faillissement aanvragen

Wanneer een schuldenaar uw vordering niet voldoet, kan ervoor worden gekozen het faillissement aan te vragen. Met een faillissementsaanvraag kan geprobeerd worden om alsnog op een snelle en relatief goedkope manier tot betaling van de vordering of tot een betalingsregeling te komen. Een faillissement heeft verstrekkende gevolgen voor een schuldenaar. Zo verliest hij de beschikking over zijn vermogen en wordt er een curator aangesteld die de goederen van de debiteur te gelde zal maken om de opbrengst over de schuldeisers te verdelen. Vooral bij betalingsonwil van een schuldenaar is een faillissementsaanvraag dan ook vaak een effectief incassomiddel.

Read More

Credit management

Als u uw vordering of debiteurenportefeuille overdraagt aan MR. VAN LEEUWEN, dan weet u dat u dat doet aan een advocatenkantoor die aan de hand van uw persoonlijke incassobeleid tot het uiterste gaat om uw vordering te incasseren en zoveel mogelijk van uw kosten zal verhalen op uw debiteur. MR. VAN LEEUWEN is zowel in het buitengerechtelijke als in het gerechtelijke traject prima inzetbaar.

Read More

Incasso Kort Geding

Wanneer een debiteur na sommatie niet tot betaling van de openstaande rekening overgaat, kan de schuldeiser een gerechtelijke incassoprocedure laten opstarten door een incasso advocaat. Dit kan in de vorm van a) een gewone rechtszaak (een zogenaamde bodemprocedure) of b) een incasso kort geding bij de voorzieningenrechter (de rechter in kort geding) van de rechtbank. Een incasso kort geding is een snelle manier om een vordering door de rechter te laten vaststellen, waarna de vordering kan worden geïncasseerd.

Read More

Het incassotraject

Als u uw vordering uit handen geeft, begint ons incassotraject meestal met een sommatiebrief. Voldoet de debiteur zijn schuld niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden, zoals een incasso kort geding, incasso door faillissement aanvragen, of incasso door (conservatoir) beslag leggen.

Read More