Geschillenbeslechting

(Court) Litigation

/

Procesvoering is meestal een crisismoment voor een cliënt, of hij nu als eiser of als verweerder optreedt. VAN LEEUWEN LAW FIRM begrijpt dit: van het begin richt het kantoor zich, samen met de cliënt, op het bepalen van de meest geschikte procedurestrategie, rekening houdend met de juridische analyse en de commerciële en zakelijke prioriteiten. Met dit in het achterhoofd is de eerste prioriteit van het kantoor het (zoveel als mogelijk) vermijden van gerechtelijke procedures, gericht op het nastreven van een minnelijke schikking door het implementeren van een proactieve aanpak op het gebied van procesvoering. VAN LEEUWEN LAW FIRM staat cliënten bij

Read More