Vraagstukken op het gebied van arbeid en uitkeringen

Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ) staat zowel werkgevers als werknemers bij in een breed scala aan arbeidszaken, waaronder de volgende praktijkgebieden: a) opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten naar Nederlands arbeidsrecht, bijvoorbeeld inzake arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, proeftijd, opzegtermijn, concurrentiebeding, vakantiedagen, bonusregeling,…

Lees verder