Arbeidsrecht | Gerelateerde Expertises

Werknemersfraude en Interne Onderzoeken

//

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert internationale en lokale cliënten over alle aspecten van ondernemingscriminaliteit en werknemersfraude, inclusief: Bijstand bij interne audit en onderzoek Advisering van interne fraudepreventieteams of van externe forensische experten over onderzoeksmaatregelen en –middelen Overzicht van de notulen van gesprekken en onderzoeksrapporten Disciplinaire maatregelen, met inbegrip van ontslag  Behandeling van aansprakelijkheidsclaims Invorderingsacties en rechtszaken Strafrechtelijke klachten Ontwerpen van interne policy’s en corporate governance Klokkenluiders

Read More

HR gegevensbescherming en privacy op het werk

/

VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft een ruime ervaring in HR-gegevensbescherming en privacy-kwesties op het werk en adviseert haar cliënten over:  de naleving van de AGV-verplichtingen op het gebied van HR (informatie over gegevensbescherming voor personeel en sollicitanten, verzoeken van de betrokkenen, AGV-training voor HR, verwerkersovereenkomsten met HR-dienstverleners, gegevensbeschermingseffect-beoordelingen);  privacy-kwesties bij de aanwerving (background screening) en tewerkstelling;   de verwerking van HR-gegevens (databases, software);   vragen met betrekking tot de privacy bij onderzoeken naar ongepast gedrag van de werknemers en geschillen tussen werknemers en werkgevers.  VAN LEEUWEN LAW FIRM helpt haar cliënten bij het implementeren van wereldwijde gegevensbeschermingsovereenkomsten en bij het opstellen van

Read More

Senior Executives

/

Om excellente financiële resultaten te bereiken, dienen de centrale managementfuncties binnen een onderneming optimaal te functioneren. Binnen een organisatie vervullen de senior executives een centrale rol. VAN LEEUWEN LAW FIRM helpt ondernemingen om essentieel managementpersoneel te behouden door kostenefficiënte, motiverende verloningspakketten te ontwikkelen en door hun professionele relatie met de werkgever te structureren.  VAN LEEUWEN LAW FIRM geeft deskundig advies over: het stroomlijnen van managementstructuren; regels voor corporate governance; aansprakelijkheidsverzekeringen van bestuurders en kaderleden;  het opstellen van managementovereenkomsten / arbeidsovereenkomsten;  het fiscale en socialezekerheidsrechtelijke statuut van bestuurders, zelfstandige managers en werknemers; de meest effectieve verloningsinstrumenten om managers en leidinggevend personeel

Read More

Advies in het arbeidsrecht

//

Het nakomen van verplichtingen als werkgever alsmede het aanwerven, behouden en managen van personeel is nog nooit zo belangrijk geweest. Het niet naleven van de regels door een werkgever kan zowel op financieel vlak als op het vlak van de reputatie zeer duur zijn. VAN LEEUWEN LAW FIRM begeleidt u bij alle aspecten van het arbeidsrecht:  arbeidsrechtelijke aspecten van vennootschapstransacties – overgang van ondernemingen, afvloeiingen en ontslagen;  dienstverleningsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, handleidingen voor arbeidsreglementen;  business conduct policy’s en policy’s over seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesterijen en geweld op het werk;  geschillen op managementlevel, vorderingen inzake opzeggingsvergoedingen; arbeidsrechtelijke geschillen voor de arbeidsrechtbanken; collectieve kwesties; informatieverplichtingen

Read More

Internationale Mobiliteit

/

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert over het hele scala aan internationale mobiliteitsvraagstukken, waaronder: alle administratieve formaliteiten: arbeidskaarten, visa en verblijfsvergunningen; arbeidsrechtelijke, fiscale en socialezekerheidsrechtelijke kwesties;  vergelijkende berekeningen; optimalisatie van belastingen en sociale zekerheid; het opstellen van startbrieven, salary split overeenkomsten en expatpolicy’s: het beëindigen van opdrachten.

Read More

Welzijn op het werk

Werkgevers hebben een wettelijke verplichting om het welzijn en de veiligheid van de werknemers op het werk te beschermen. VAN LEEUWEN LAW FIRM stelt gedragscodes op voor werkgevers, die hen in staat stellen om hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN helpt ondernemingen met het voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, hij adviseert hen bij het opstellen en implementeren van welzijnspolicy’s (bijvoorbeeld met betrekking tot alcohol en drugs op het werk, stress, pesterijen, intimidatie) en begeleidt hen bij gezondheidsgerelateerde problemen zoals ziekteverzuim, medische compliance, aansprakelijkheid in het geval van schade/ongevallen, en het juridisch statuut van de

Read More

Employment Litigation

//

VAN LEEUWEN LAW FIRM behandelen een breed scala aan geschillen en gerechtelijke procedures.  MR BAS A.S. VAN LEEUWEN begeleidt cliënten vaak bij gerechtelijke ontslagprocedures, claims voor opzeggingsvergoedingen en andere claims voortvloeiend uit de arbeidsreglementering, zoals onwettige inhoudingen op het loon, het niet naleven van de arbeidsduur(beperkingen) en het vakantiegeld. Hij heeft heel wat ervaring in complexe discriminatiezaken. Ook adviseert hij vaak over procedures in het kader van collectief ontslag en overgang van ondernemingen.

Read More

Compensation and Benefits

/

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert over en helpt bij het opzetten van het volledige gamma van korte- en langetermijn incentive plannen, “new age benefits” en andere alternatieve verloningsinstrumenten. De advocaat heeft een gedegen ervaring in fiscale, vennootschapsrechtelijke, arbeidsrechtelijke aspecten en in de implementatie van dergelijke stelsels of regelingen. Hij analyseert proactief de marktpraktijken zodat hij met zijn cliënten een goed inzicht in en een actuele kennis van de huidige verloningstrends kan delen.

Read More