/

Arbeids- en Ontslagrecht

Overzicht

Mr. BAS A.S. VAN LEEUWEN helpt cliënten hun commerciële mogelijkheden volop te benutten en tegelijkertijd de juridische risico’s zoveel mogelijk te beperken. De advocaat adviseert over en behandelt arbeidsrechtelijke vraagstukken die voortvloeien uit de relatie tussen werkgever en werknemer. Hij werkt voor werkgevers uit de private (profit en non-profit) en de overheidssector, overheidsinstanties en -instellingen, en (groepen) particulieren. Hij adviseert cliënten over alle aspecten van het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht, met een focus op:

 • Arbeidsovereenkomstenrecht; waaronder het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • Individueel en collectief ontslagrecht
 • Reorganisaties
 • (Handhaving) concurrentie- en relatiebedingen
 • De Wet Normering Topinkomens (WNT)
 • Flexibele arbeidsvormen
 • Individuele geschillen met medewerkers
 • Privacy (AVG/GDPR)
 • Medezeggenschapsrecht (WOR)
 • CAO- en bedrijfsregelingen
 • Boetes en waarschuwingen opgelegd door de arbeidsinspectie
 • Werknemersparticipatieregelingen
  Grensarbeid en andere vraagstukken met een internationaal aspect
 • Arbeidsongeschiktheid en verzuim

Schakel tijdig een arbeidsrechtadvocaat in

In de afgelopen decennia is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. Nieuwe veranderingen liggen al in het verschiet, bijvoorbeeld de wet ter implementatie van de EU-richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Door dit alles is een mijnenveld ontstaan en daarom is de bijstand van een advocaat op het gebied van arbeidsrecht een absolute noodzaak. Het in een vroeg stadium inschakelen van een advocaat kan onnodige problemen voorkomen.…

Lees Verder

Voorkomen van juridische procedures

Indien nodig wordt een gerechtelijke procedure gevoerd. Tot die tijd wordt geprobeerd een minnelijke regeling te treffen. Het is immers in uw voordeel als een gerechtelijke procedure kan worden voorkomen en als u mee kunt beslissen hoe een bestaand conflict moet worden opgelost. VAN LEEUWEN LAW FIRM kan beschouwd worden als een ervaren en gedegen onderhandelaar. Kennis van het recht, een goede inschatting van de juridische positie van een cliënt, een juiste voorstelling van zaken en een zekere mate van flair en zelfvertrouwen spelen bij deze onderhandelingen een belangrijke rol.…

Lees Verder

Vraagstukken op het gebied van arbeid en uitkeringen

Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ) staat zowel werkgevers als werknemers bij in een breed scala aan arbeidszaken, waaronder de volgende praktijkgebieden: a) opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten naar Nederlands arbeidsrecht, bijvoorbeeld inzake arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, proeftijd, opzegtermijn, concurrentiebeding, vakantiedagen, bonusregeling, optieplan, en bestuurders van Nederlandse vennootschappen; b) opstellen en beoordelen van werknemershandboeken; c) collectieve arbeidsovereenkomsten in Nederland; d) beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslagen, ontslagvergoedingen, bij beëindiging met wederzijds goedvinden, beëindigingsprocedures voor de Nederlandse rechter, beëindiging van het dienstverband naar Nederlands recht wegens dringende reden, of ontslag van bestuurders in Nederland en ontslaggeschillen; e) eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden; f)…

Lees Verder

Gerelateerde expertises binnen dit rechtsdomein

Previous Story

Veroordeling

Next Story

Contractenrecht

Latest from Legal Services

Handelsrecht

"Commercial" is een breed begrip, gaande van het adviseren van cliënten over kwesties van Nederlands handelsrecht…

Court Litigation

Procesvoering is meestal een crisismoment voor een cliënt, of hij nu als eiser of als verweerder…