Fraude met douane- en accijnzen

Douane- en accijnzenfraude verwijst naar criminele activiteiten die gericht zijn op het ontduiken of misbruiken van douanerechten en accijnzen. Dit omvat verschillende vormen van fraude die tot doel hebben om goederen illegaal over de grens te brengen of om belastingen en heffingen te ontduiken. Hier zijn enkele voorbeelden van douane- en accijnzenfraude:

  1. Smokkel: Dit omvat het illegaal importeren of exporteren van goederen zonder de juiste douaneprocedures te volgen, zoals het verbergen van goederen in voertuigen, het gebruik van valse documenten of het omzeilen van douanecontroles.

  2. Vervalsing van documenten: Dit omvat het vervalsen of manipuleren van douanedocumenten, zoals facturen, vrachtbrieven of oorsprongsverklaringen, om de waarde van de goederen te verminderen en zo douanerechten en accijnzen te ontduiken.

  3. Misbruik van tariefclassificatie: Dit houdt in dat goederen verkeerd worden geclassificeerd om te profiteren van lagere douanerechten of om specifieke regelgeving te omzeilen.

  4. Onderwaardering van goederen: Dit omvat het opzettelijk laag waarderen van goederen bij de douaneaangifte om de verschuldigde douanerechten en accijnzen te verminderen.

  5. Smokkel van accijnsgoederen: Dit omvat het illegaal produceren, verhandelen of vervoeren van goederen waar accijnzen op van toepassing zijn, zoals alcohol, tabak of brandstof, zonder de vereiste accijnzen te betalen.

De bestrijding van douane- en accijnzenfraude vereist samenwerking tussen douaneautoriteiten, wetshandhavingsinstanties en andere relevante stakeholders. Enkele belangrijke maatregelen om douane- en accijnzenfraude aan te pakken, zijn onder andere:

  1. Versterking van de douanecontroles: Verbetering van de capaciteit en middelen van douaneautoriteiten om effectieve controles uit te voeren aan de grens en in douanegebieden.

  2. Informatie-uitwisseling en samenwerking: Verbetering van de samenwerking tussen douaneautoriteiten, wetshandhavingsinstanties en andere relevante instanties op nationaal en internationaal niveau om informatie en beste praktijken uit te wisselen en gezamenlijke onderzoeken uit te voeren.

  3. Technologische innovatie: Gebruik van geavanceerde technologieën zoals röntgenscanners, elektronische douanesystemen en geautomatiseerde risicobeoordelingssystemen om de detectie van frauduleuze activiteiten te verbeteren.

  4. Strengere sancties en handhaving: Versterking van de juridische kaders en het opleggen van zwaardere straffen voor personen en organisaties die betrokken zijn bij douane- en accijnzenfraude, inclusief boetes, strafrechtelijke vervolging en inbeslagname van goederen.

Door de aanpak van douane- en accijnzenfraude kunnen overheden de naleving van douanewetgeving bevorderen, de economie beschermen en eerlijke concurrentie in internationale handel bevorderen.

Previous Story

Effectenonderzoeken

Next Story

Kansspelfraude

Latest from AML

Holistische Aanpak

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, contractenrecht,…