Familie- en Jeugdrecht 2

In tijden van familiale onrust waar emoties het zicht op de situatie kunnen vertroebelen, is juridische bijstand met een empathische aanpak meer dan welkom. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen beschikt over uitgebreide kennis en praktijkervaring op diverse terreinen van het familierecht, waaronder naam, afstamming, adoptie, voogdij, huwelijk, wettelijke of feitelijke samenwoning, schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning, erkenning, echtscheiding, en geschillen tussen ongehuwde samenwonenden.

Met oog voor het belang van het kind biedt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen advies en begeleiding bij het opstellen van regelingen omtrent ouderlijk gezag, verblijf, en alimentatie. Bij conflicten over onderhouds- en bijdrageverplichtingen als echtgenoot of ex-echtgenoot kunt u vertrouwen op de kennis en praktijkervaring van de advocaat.

Als deelnemer aan het Dutch Subsidized Legal Aid System en ingeschreven bij de Legal Aid Board voor specialisatie in familierecht, waarborgt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen strikte naleving van kwaliteitsnormen. Of het nu gaat om echtscheidingsprocedures, het opstellen van ouderschapsplannen, het adresseren van onderhoudskwesties, of het behandelen van uiteenlopende familierechtelijke zaken, vertrouw op Advocaat Bas A.S. van Leeuwen voor een evenwichtige en empathische juridische benadering, op maat van uw specifieke omstandigheden. Uw reis door de complexiteiten van het familierecht begint met het compassievolle advies van Advocaat Bas A.S. van Leeuwen.

Trends & Uitdagingen

Het familierecht en jeugdrecht in Nederland staan voor diverse uitdagingen en volgen trends die het juridische landschap op dit gebied beïnvloeden. Enkele belangrijke aspecten zijn:

 1. Scheiding en Mediation: Toenemende nadruk op alternatieve geschillenbeslechting, zoals mediation, om conflicten bij echtscheidingen te verminderen en co-ouderschap te bevorderen.

 2. Kindermishandeling en Bescherming: Grotere aandacht voor kindermishandeling en het verbeteren van beschermingsmaatregelen, met een focus op snelle en effectieve interventies.

 3. Ouderlijk Gezag en Voogdij: Evaluatie van het ouderlijk gezag en voogdijregelingen met het oog op het waarborgen van het welzijn van het kind en het bevorderen van het belang van het kind.

 4. Internationale Kinderontvoering: Toenemende aandacht voor internationale kinderontvoering en verbetering van samenwerking op internationaal niveau om snel in te grijpen en kinderen te beschermen.

 5. LHBTI+-rechten in Familieaangelegenheden: Groeiende erkenning van rechten en inclusiviteit voor LHBTI+ personen in familierechtelijke kwesties, zoals adoptie en ouderschap.

 6. Digitalisering van Juridische Procedures: Implementatie van digitale oplossingen voor juridische procedures om toegankelijkheid te vergroten en processen efficiënter te maken.

 7. Herziening Alimentatieregels: Discussies en heroverwegingen van alimentatieregels met de nadruk op eerlijke en evenredige regelingen.

Deze factoren vormen samen de dynamiek van het familierecht en jeugdrecht in Nederland, waarbij de nadruk ligt op het waarborgen van het welzijn en de belangen van kinderen en het aanpakken van actuele uitdagingen op het gebied van familiezaken.

Wat de advocaat voor u kan doen

Wanneer er zich uitdagingen voordoen binnen uw gezin en de emotionele tumult het moeilijk maakt om er zelf uit te komen, is juridische bijstand met een empathische benadering meer dan welkom. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen brengt uitgebreide kennis en praktijkervaring in uiteenlopende familierechtelijke kwesties, waaronder zaken met betrekking tot naam, afstamming, adoptie, voogdij, huwelijk, wettelijke of feitelijke samenwoning, schijnhuwelijk of -samenwoning, erkenning, echtscheiding en geschillen tussen ongehuwde samenwonenden. Met oog voor het belang van het kind adviseert en begeleidt hij u bij het opstellen van diverse regelingen voor ouderlijk gezag, verblijf en alimentatie. Ook voor conflicten met betrekking tot uw onderhouds- en bijdrageverplichtingen als echtgenoot of ex-echtgenoot kunt u vertrouwen op de kennis en praktijkervaring van de advocaat.

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen neemt deel aan het Dutch Subsidized Legal Aid System en is ingeschreven bij de Legal Aid Board voor de specialisatie familierecht, waarbij hij ruimschoots voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Binnen het familierecht behandelt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen een breed scala aan zaken, waaronder:

 1. Echtscheiding: Navigeren door de complexiteit van echtscheidingsprocedures.

 2. Onderhoudsverplichting: Omgaan met zowel kinderalimentatie als partneralimentatie.

 3. Ouderschapsplan: Assisteren bij het opstellen van uitgebreide ouderschapsplannen.

 4. Echtscheiding en verdeling van gemeenschap van goederen: Beheren van echtscheidingsregelingen en vermogensverdeling.

 5. Huwelijkscontract en echtscheiding: Begeleiding bij huwelijkscontracten en echtscheidingsprocedures.

 6. Verdeling van pensioen na echtscheiding: Omgaan met de complexiteit van pensioenverdeling na echtscheiding.

 7. Ontbinding van samenlevingsovereenkomst: Faciliteren van de wettelijke ontbinding van samenlevingsovereenkomsten.

 8. Beëindiging van een geregistreerd partnerschap: Begeleiding bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

 9. Gerechtelijke scheiding: Assisteren bij gerechtelijke scheidingen indien nodig.

 10. Adoptie: Navigeren door de juridische processen die gepaard gaan met adoptie.

 11. Erkenning van kinderen: Aanpakken van zaken met betrekking tot de erkenning van kinderen.

 12. Maatregelen ter bescherming van kinderen: Ondersteuning bieden in zaken met betrekking tot beschermingsmaatregelen voor kinderen.

 13. Mentorschap, bewind en voogdij: Assisteren bij zaken met betrekking tot mentorschap, bewind en voogdij.

 14. Naamsveranderingen: Begeleiden bij juridische processen voor naamsveranderingen.

 15. Verdeling van een erfenis: Omgaan met juridische aspecten van de verdeling van erfenissen.

In al deze familierechtelijke kwesties combineert Advocaat Bas A.S. van Leeuwen juridische expertise met een empathische benadering, zodat uw unieke gezinssituatie met zorg en overweging wordt behandeld. Zijn deelname aan gesubsidieerde juridische bijstandssystemen en naleving van hoge kwaliteitsnormen onderstrepen zijn toewijding om toegankelijke en eersteklas juridische bijstand te bieden in familierechtelijke aangelegenheden.

Previous Story

Publiek- en Administratief recht 1

Next Story

Contractenrecht, Incasso- en Schuldenproblematiek, Krediet Registraties (BKR) 2

Latest from AML

Holistische Aanpak

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, contractenrecht,…

Strafrecht 1

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen staat als uw onwankelbare juridische pleitbezorger, gespecialiseerd in het begeleiden van…