Eigen bijdrage

Hoogte eigen bijdrage ligt aan uw inkomenvermogen en woonsituatie

Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Uw vermogen telt ook mee. De Raad vraagt uw inkomen en vermogen op bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden aan de Raad door. De Raad toetst uw woonsituatie, zoals die is op het moment van aanvraag toevoeging. Voert u op dat moment een gezamenlijke huishouding? Dan telt het inkomen en vermogen van uw partner ook mee. In onderstaande tabel ziet u de verschillende eigen bijdragen die gelden voor dit jaar. Voor elke toevoeging betaalt u een volledige eigen bijdrage.

Wat is mijn eigen bijdrage?

Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
Normen 2023
Eigen Bijdrage
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 21.300€ 218t/m € 29.600
€ 21.301 – € 22.000€ 402€ 29.601 – € 30.700
€ 22.001 – € 23.300€ 574€ 30.701 – € 32.100
€ 23.001 – € 25.300€ 747€ 32.101 – € 35.900
€ 25.301 – € 30.000€ 918€ 35.901 – € 42.400
Boven de € 30.000Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 42.400

Wat is mijn eigen bijdrage bij echtscheiding, verbreking samenwoning, boedelscheiding, omgangsregeling, alimentatie en gezag?

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
Normen 2023
Eigen Bijdrage
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 21.300€ 380t/m € 29.600
€ 21.301 – € 22.000€ 460€ 29.601 – € 30.700
€ 22.001 – € 23.300€ 632€ 30.701 – € 32.100
€ 23.301 – € 25.300€ 804€ 32.101 – € 35.900
€ 25.301 – € 30.000€ 949€ 35.901 – € 42.400
Boven de € 30.000Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 42.400

Inkomensnormen

Bekijk de inkomensnormen van voorgaande jaren hier:

Previous Story

NewLaw

Next Story

Voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct

Latest from AML

Holistische Aanpak

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, contractenrecht,…