Contractenrecht, Incasso- en Schuldenproblematiek, Krediet Registraties (BKR) 2

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen is al vele jaren actief op het gebied van het algemene verbintenissenrecht, dat onder meer betrekking heeft op contractuele relaties die ondernemers en particulieren aangaan met derden. Het is essentieel dat afspraken goed worden vastgelegd, en dat rechten en plichten voor beide partijen duidelijk zijn. Ook is het van belang om te weten wat er gebeurt als één van de partijen zich niet aan de afspraken houdt.

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen adviseert om problemen te voorkomen of juist op te lossen, en beschikt tevens over de expertise om u bij te staan in gerechtelijke procedures. U kunt bij hem terecht voor vragen en/of geschillen over opzegging, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten, geschillen over de nakoming van overeenkomsten, verkrijgen van schadevergoeding, procederen over nakomen van afspraken of verkrijgen van schadevergoeding, problemen met deurwaarders en aanvechten van BKR-registraties.

Met een focus op het voorkomen van problemen en het bieden van effectieve oplossingen staat Advocaat Bas A.S. van Leeuwen paraat om juridisch advies en vertegenwoordiging te bieden bij de complexiteiten van het contractenrecht en geschillenbeslechting.

Trends & Uitdagingen

In Nederland worden op het gebied van contractenrecht, incasso & schuldenproblematiek, en kredietregistratie verschillende uitdagingen en trends waargenomen. Enkele belangrijke aspecten zijn:

 1. Contractenrecht:

  • Digitalisering en Smart Contracts: Toenemende digitalisering en het gebruik van slimme contracten, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van juridische afdwingbaarheid en interpretatie.

  • Coronagerelateerde Kwesties: De impact van de COVID-19-pandemie op contractuele verplichtingen, zoals overmacht en heronderhandeling van contractvoorwaarden.

  • Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Toenemende aandacht voor duurzaamheidsclausules en maatschappelijk verantwoorde praktijken in contracten.

 2. Incasso & Schuldenproblematiek:

  • Digitalisering in Incasso: De integratie van digitale tools en geautomatiseerde processen in incassoprocedures, met aandacht voor efficiëntie en klantvriendelijkheid.

  • Schuldenpreventie: Initiatieven gericht op het voorkomen van schulden en het bieden van ondersteuning aan mensen met financiële moeilijkheden.

  • Europees Incassobetalingbevel: De invloed van Europese wetgeving met betrekking tot het incassobetalingbevel, waardoor het eenvoudiger wordt om onbetwiste vorderingen te innen.

 3. Kredietregistratie:

  • Open Banking en Gegevensbescherming: De opkomst van open banking en de uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming bij het delen van financiële gegevens.

  • Kredietwaardigheid en Financiële Inclusiviteit: Discussies over het evenwicht tussen het beoordelen van kredietwaardigheid en het bevorderen van financiële inclusiviteit.

  • Blockchain-technologie: Verkenning van blockchain-technologie voor veilige en transparante kredietregistratie.

Deze ontwikkelingen weerspiegelen de voortdurende evolutie en aanpassing van het juridische en financiële landschap in Nederland, met aandacht voor moderne technologieën, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

Hoe de advocaat kan helpen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen is al vele jaren actief op het gebied van het algemene verbintenissenrecht, wat betrekking heeft op contractuele relaties tussen ondernemers en particulieren met derden. In deze context is het van cruciaal belang dat afspraken zorgvuldig worden vastgelegd, zodat de rechten en plichten voor alle betrokken partijen helder zijn. Eveneens belangrijk is de duidelijkheid over de gevolgen als een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt.

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt niet alleen advies om problemen te voorkomen, maar beschikt ook over de expertise om u te ondersteunen in gerechtelijke procedures. U kunt bij hem terecht voor vragen en geschillen met betrekking tot onder andere:

 1. Opzegging, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten: Strategische begeleiding bij het beëindigen, ontbinden of vernietigen van contractuele overeenkomsten.

 2. Geschillen over de nakoming van overeenkomsten: Bedreven oplossingen voor conflicten die voortvloeien uit de uitvoering van contractuele verplichtingen.

 3. Verkrijgen van schadevergoeding: Hulp bij het verkrijgen van rechtmatige vergoeding voor geleden schade.

 4. Procederen over nakomen van afspraken of verkrijgen van schadevergoeding: Robuuste vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures met betrekking tot het afdwingen van afspraken of het verkrijgen van schadevergoeding.

 5. Problemen met deurwaarders: Deskundige bijstand bij kwesties met betrekking tot deurwaarders, met een grondig begrip van uw rechten.

 6. Aanvechten van BKR-registraties: Ondersteuning en pleitbezorging bij het aanvechten of oplossen van problemen met betrekking tot BKR-registraties.

De benadering van Advocaat Bas A.S. van Leeuwen gaat verder dan traditionele juridische ondersteuning; het is een toewijding om uw belangen te beschermen in het complexe landschap van het contractenrecht. Of u nu preventief advies zoekt of een juridisch geschil doorloopt, zijn doorgewinterde expertise zorgt ervoor dat elk detail zorgvuldig wordt aangepakt. Uw juridische traject is voor hem niet zomaar een zaak; het is een inzet voor uitmuntendheid, waarbij uw contractuele relaties worden versterkt en uw rechten worden beschermd.

Previous Story

Familie- en Jeugdrecht 2

Next Story

Het Nederlandse systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand

Latest from AML

Holistische Aanpak

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, contractenrecht,…

Strafrecht 1

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen staat als uw onwankelbare juridische pleitbezorger, gespecialiseerd in het begeleiden van…