VAN LEEUWEN LAW FIRM | ARNHEM

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT & FORENSISCH AUDITOR | SPREEKUURLOCATIE ARNHEM

NL | FR | EN | DE | TR

Welkom bij VAN LEEUWEN LAW FIRM, spreekuurlocatie Arnhem. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), advocaat en forensisch auditor, stippelt met u uw parcours uit in het complexe kluwen van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Hij wijst u de weg en vergezelt u. De advocaat zet al zijn ervaring en expertise voor u in, creëert een duurzame meerwaarde en deelt vrij en openlijk al zijn kennis. En U? U gaat vooruit met de zekerheid dat over alles heel goed is nagedacht. De juridische context en noden veranderen voortdurend. Ze worden complexer en strategischer. Daarom is MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN multidisciplinair en werkt hij multidimensionaal. De advocaat koppelt zijn verschillende juridische specialismen aan elkaar om u met de kruisbestuiving de best mogelijke oplossing te bieden. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat garant voor kwaliteit, efficiëntie en discretie. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.

RECHTSDOMEINEN

Contractenrecht

Opstellen commerciële handelscontracten (inkoop, verkoop, samenwerking, agentuur, distributie, transport en opslag) / Opzegging, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten / Geschillen over de…

Lees Verder

Court Litigation

Procesvoering is meestal een crisismoment voor een cliënt, of hij nu als eiser of als verweerder optreedt. VAN LEEUWEN LAW FIRM begrijpt…

Lees Verder

Geldvorderingen

Van Leeuwen Law Firm staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met incassobureaus of deurwaarders. Vooral de incassobureaus die massaal vorderingen opkopen van…

Lees Verder

Handelsrecht

"Commercial" is een breed begrip, gaande van het adviseren van cliënten over kwesties van Nederlands handelsrecht tot het bijstaan van cliënten bij…

Lees Verder

Strafrechtelijke Kwesties

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN verleent rechtsbijstand aan ondernemingen en fysieke personen die verdacht worden of slachtoffer zijn van misdrijven, in het…

Lees Verder

Sector Focus

Automotive & Mobility

De sector van Automotive & Mobiliteit vormt een uitgestrekt en dynamisch domein, dat een veelheid aan industrieën omvat die betrokken zijn bij…

Lees Verder

Chemiesector

De chemiesector vormt een onmisbare hoeksteen van de moderne beschaving, die door talloze industrieën heen weeft en het wezen van ons dagelijks…

Lees Verder

Industrie 4.0

Industrie 4.0, ook bekend als de Vierde Industriële Revolutie, verwijst naar de integratie van geavanceerde digitale technologieën en automatisering in de productiesector.…

Lees Verder

Logistiek & Transport

De sector Logistiek & transport omvat de bedrijven en activiteiten die betrokken zijn bij het verplaatsen, opslaan en distribueren van goederen en…

Lees Verder

Particuliere Veiligheidsbranche

De sector Particuliere Beveiliging verwijst naar het domein waarin particuliere beveiligingsbedrijven actief zijn. Deze bedrijven leveren beveiligingsdiensten aan particulieren, organisaties en instellingen,…

Lees Verder

Taxibranche

De taxibranche verwijst naar het bedrijfssegment dat zich bezighoudt met het aanbieden van taxi- en personenvervoersdiensten. Het omvat bedrijven en individuele exploitanten…

Lees Verder

Thuiszorgsector

De thuiszorgsector omvat alle diensten en activiteiten die gericht zijn op het leveren van zorg en ondersteuning aan mensen in hun eigen…

Lees Verder

De rol van een advocaat

Preventie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zet zich in voor preventie door actieve betrokkenheid bij gemeenschappen, onderwijs als empowerment te benadrukken en een…

Lees Verder

Detectie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich door zijn juridische deskundigheid bij het proactief identificeren van mogelijke juridische uitdagingen en risico’s voor…

Lees Verder

Onderzoek

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld door een zorgvuldige onderzoeksaanpak in verschillende rechtsgebieden. Zijn expertise strekt zich…

Lees Verder

Respons

De reactiestrategie van advocaat Bas A.S. van Leeuwen wordt gekenmerkt door snelle en effectieve actie. Hij identificeert juridische uitdagingen snel en onderneemt…

Lees Verder

Adviseren

In het domein van juridisch advies onderscheidt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich door zijn heldere en inzichtelijke begeleiding aan cliënten. Hij…

Lees Verder

De werkwijze

Regulerende Uitdagingen

Het navigeren door het ingewikkelde doolhof van regelgevende vereisten is essentieel om naleving te waarborgen en risico’s te beperken. Van Leeuwen biedt…

Lees Verder

Operationele Uitdagingen

Efficiënte en effectieve operaties zijn essentieel voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Van Leeuwen biedt strategisch advies en ondersteuning op verschillende operationele…

Lees Verder

Analytische Uitdagingen

Het benutten van de kracht van gegevensanalyse is essentieel voor het detecteren en voorkomen van financiële criminaliteit. Van Leeuwen biedt deskundige begeleiding…

Lees Verder

Strategische Uitdagingen

Het ontwikkelen van effectieve strategieën vereist een diepgaand inzicht in regelgevende kaders en de integratie van beleid, technologie, processen en uitvoering. Van…

Lees Verder

Visie en Waarden

Gedrevenheid

Van Leeuwen is diepgeworteld gepassioneerd om de beste resultaten voor zijn cliënten te behalen. Zijn onvermoeibare drive blijkt uit zijn toewijding om…

Lees verder

Persoonlijke aandacht

Van Leeuwen erkent het belang van het opbouwen van sterke, persoonlijke relaties met zijn cliënten. Hij neemt de tijd om hun unieke…

Lees verder

Gespecialiseerd

Met expertise op verschillende rechtsgebieden biedt van Leeuwen gespecialiseerde kennis en op maat gemaakte oplossingen om te voldoen aan de specifieke behoeften…

Lees verder

Snelheid

Tijd is essentieel in juridische zaken, en van Leeuwen begrijpt het belang van snelle actie. Hij geeft prioriteit aan efficiëntie en responsiviteit,…

Lees verder

Pragmatisch

Van Leeuwen hanteert een praktische en resultaatgerichte benadering van juridische vertegenwoordiging. In plaats van verstrikt te raken in theoretische overwegingen, richt hij…

Lees verder

Helder in communicatie

Effectieve communicatie is fundamenteel voor de praktijk van van Leeuwen. Hij communiceert met duidelijkheid, zodat cliënten complexe juridische concepten en procedures begrijpen.…

Lees verder

Transparante kosten en honoraria

Voorschot

Om de levering van juridische diensten te vergemakkelijken, kan Van Leeuwen Law Firm van cliënten een voorschot vragen voordat zij aanvangt of…

Lees verder

Gerechtskosten en Uitgaven

Alle door Van Leeuwen Law Firm aan derden voorgeschoten kosten, zoals griffierechten, notariskosten of deskundigenkosten, worden apart in rekening gebracht op basis…

Lees verder

Kantoorkosten

Naast de professionele honoraria brengt Van Leeuwen Law Firm administratieve en kantoorkosten in rekening, waaronder kosten voor het openen van dossiers, typen,…

Lees verder

Rechtsbijstandverzekering

Cliënten met een rechtsbijstandsverzekering hebben het recht om hun eigen advocaat te kiezen, op kosten van de verzekeraar, wanneer zij betrokken zijn…

Lees verder

Vaste prijsafspraak

Voor cliënten die voorspelbaarheid willen in hun juridische kosten, biedt Van Leeuwen Law Firm de mogelijkheid om vooraf een vaste prijs overeen…

Lees verder

Uurtarief

Tenzij anders overeengekomen, rekent Van Leeuwen Law Firm voor haar diensten op basis van een uurtarief. Deze tarieven variëren afhankelijk van factoren…

Lees verder

MVO

Relatie met cliënten

In het hart van de ethiek van Van Leeuwen ligt een diep respect voor de relatie met cliënten. Het kantoor erkent dat…

Diversiteit, gelijkheid & inclusiviteit

Van Leeuwen Law Firm omarmt diversiteit als een hoeksteen van zijn organisatiecultuur. Het begrijpt dat diverse perspectieven innovatie voeden en besluitvorming verrijken.…

Communicatie en informatica

In het digitale tijdperk zijn effectieve communicatie en het benutten van informatie- en communicatietechnologieën van vitaal belang. Van Leeuwen erkent het potentieel…

Gebouw, energie en leveranciers

Als hoeders van het milieu is Van Leeuwen Law Firm zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren. Het…

Transport

Van Leeuwen Law Firm erkent het belang van duurzame transportpraktijken. Het kantoor streeft ernaar zijn ecologische voetafdruk in verband met transport te…

Sociale doelstellingen

Naast zijn juridische mandaat streeft Van Leeuwen Law Firm naar een positieve sociale impact. Door pro bono werk, gemeenschapsprojecten en filantropische initiatieven…

PRO DEO (TOEVOEGING)

Contact

ARNHEM-NOORD (OP AFSPRAAK)
Nieuwe stationsstraat 20, 6811 KS Arnhem

T +31 85 06 07 520

info@vanleeuwenlawfirm.eu

ARNHEM-ZUID (OP AFSPRAAK)
Mr. B.M. Teldersstraat 7, 6842 CT Arnhem

T +31 85 06 07 520

info@vanleeuwenlawfirm.eu

CONTACTFORMULIER

Voor - en Achternaam
Bedrijf of Organisatie
E-mailadres
Telefoonnummer
Vraag of Opmerking

Door te klikken op de knop ‘Verstuur bericht’, geeft u toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Leeuwen Law Firm (Parijsboulevard 209, 3541 CS Utrecht-Stad, Nederland), de verwerkingsverantwoordelijke, voor de volgende doeleinden: (i) met u te communiceren; (ii) relatiebeheer met cliënten en potentiële cliënten uit te voeren; en (iii) (markt)onderzoek en analyse uit te voeren.

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. U heeft tevens het recht om kosteloos en te allen tijde bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U heeft recht op toegang en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of beperking van de verwerking, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Om uw marketingvoorkeuren te wijzigen of uw rechten uit te oefenen, kunt u mailen naar info@vanleeuwenlawfirm.eu.

Meer informatie over uw rechten en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen, vindt u in ons volledige Privacybeleid.